CSS Font-Size: em vs. px vs. pt vs. percent (27/08/2012

One of the most confusing aspects of CSS styling is the application of the font-size attribute for text scaling. In CSS, you’re given four different units by which you can measure the size of text as it’s displayed in the web browser. Which of these four units is best suited for the web? It’s a question that’s spawned a diverse variety of debate and criticism. Finding a definitive answer can be difficult, most likely because the question, itself, is so difficult to answer.

CSS Arrows and Shapes Without Markup (22/08/2012

Often it’s useful to show an arrow or some sort of contextual indication of what element something is related to. We see this frequently with tooltips that use arrows to point to the item that is triggering them.

The IE border-spacing workaround (19/07/2012

Everyone knows these two HTML table tag attributes: cellpadding and cellspacing. And everyone hates the annoying necessity of these attributes in the CSS era. Well, developers, who has looked after what's up now about this issue, have learned that fortunately the cellpadding attribute is safely substitutable with the padding value of the table cells.

But what about cellspacing?

The differences between the GPL, LGPL and the BSD (22/08/2011

There are a lot of different open source licences out there, and it can sometimes be a bit confusing if you're not intimate with the details of each one. So here's a quick roundup of three of the most popular licenses and the difference between them.

Just a quick disclaimer - I'm not a lawyer, so don't depend on my explanations on the licences here. All the usual disclaimers apply.

Top 10 Wrong Ideas About PHP That You Should Get Right (19/08/2011

PHP is often a misunderstood language by people that either love or hate it.

On one side there are developers that hate PHP apparently because they do not quite understand how it works. They do not respect PHP and prefer other languages. So they loose many opportunities to make good money from the PHP market, which has so many high paying jobs for qualified developers.

On the other side there are developers that love PHP but do not take full advantage of the language because they are not fully aware of all they can do with it.

This article attempts to clarify some of the most common wrong ideas that many developers have about PHP.

Read the article to the end, so you may eventually start having a better perspective about PHP and take advantage of the opportunities that this language and the PHP ecosystem can provide you.

Gửi email kèm file đính kèm dùng hàm php mail() (10/09/2010

Nếu bạn cần dùng hàm mail() của php để gửi email. Sau đây là đoạn code tham khảo. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm mail() của php, có thể vào đây để tham khảo http://ru.php.net/manual/en/function.mail.php

Lorem Ipsum là gì? Bạn thường thấy khi thiết kế website? (03/08/2010

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu "Nội dung, nội dung, nội dung" là nó khiến văn bản giống thật hơn, bình thường hơn. Nhiều phần mềm thiết kế giao diện web và dàn trang ngày nay đã sử dụng Lorem Ipsum làm đoạn văn bản giả, và nếu bạn thử tìm các đoạn "Lorem ipsum" trên mạng thì sẽ khám phá ra nhiều trang web hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Có nhiều phiên bản khác nhau đã xuất hiện, đôi khi do vô tình, nhiều khi do cố ý (xen thêm vào những câu hài hước hay thông tục). 

Thiết kế web và quảng bá web : cái nào quan trọng hơn? (04/07/2010

Về cơ bản có hai khía cạnh cần bàn đến khi muốn tạo lập một website có hiệu quả. Thứ nhất, bạn có thể lôi kéo bao nhiêu người đến với trang web của mình. Và thứ hai, một khi có người ghé vào website của bạn rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó.

Một chiến lược marketing hiệu quả cho việc ra đời một trang web phải định ra được cả hai vấn đề trên. Có một phép ẩn dụ như thế này. Hãy tưởng tượng khi bạn đang cố gắng dập tắt một ngọn lửa nhưng lại gặp phải hai trục trặc – thứ nhất bạn chẳng còn nhiều nước, và thứ hai cái ống nước của bạn lại bị rò. Bạn sẽ chọn giải quyết cái nào trước?

Biến Static trong lập trình PHP (03/07/2010

Một vấn đề thường gặp trong lập trình khi có dùng nhiều Class, lập trình OOP, đòi hỏi đôi khi một số thuộc tính là duy nhất trong các sub-Class cũng như tầm vực khi gọi. Ngoài ra đôi khi bạn cần gọi hàm trực tiếp không thông qua việc tạo đối tượng cho nhanh. Trong những trường hợp như vậy PHP5 trở đi hỗ trợ cho bạn 1 từ khóa Static rất mạnh mẽ. Ta hãy xem xét những ví dụ sau để hiểu rõ hơn cách sử dụng nó:

 

Lợi ích của Website trong việc nền kinh tế tiếp thị năng động (21/06/2010

Nền kinh tế ngày nay, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đã tự đưa mình đến 1 chế độ xác lập, ở đó nó chịu sự chi phối, tác động qua lại của nhiều nhân tố, nhiều quy luật khác nhau như quy luật cung cầu, quy luật giá cả, nhân tố tiếp thị - marketing... đòi hỏi những nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ sản phẩm phải có chiến lược tạo giá sản phẩm tốt nhất. Để làm được điều đó việc tối ưu hóa các nguồn lực, chuẩn hóa các quy trình, giảm các chi phí đầu vào là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của các công ty, doanh nghiệp.

Trang: 1 2
 
Khách hàng mới nhất
Đăng ký nhận khuyến mãi
Tư vấn trực tuyến
Dịch vụ Tin học
Y!M:  
Skype:  Skype Me!
Mobile:  0903028978 (a.Long)
Dịch vụ Kế toán
Y!M:  
Skype:  Skype Me!
Mobile:  0983068614 (c.Uyên)
hoặc sử dụng trang liên hệ
CSS Font-Size: em vs. px vs. pt vs. percent (27/08/2012

One of the most confusing aspects of CSS styling is the application of the font-size attribute for text scaling. In CSS, you’re given four different units by which you can measure the size of text as it’s displayed in the web browser. Which of these four units is best suited for the web? It’s a question that’s spawned a diverse variety of debate and criticism. Finding a definitive answer can be difficult, most likely because the question, itself, is so difficult to answer.

CSS Arrows and Shapes Without Markup (22/08/2012

Often it’s useful to show an arrow or some sort of contextual indication of what element something is related to. We see this frequently with tooltips that use arrows to point to the item that is triggering them.

The IE border-spacing workaround (19/07/2012

Everyone knows these two HTML table tag attributes: cellpadding and cellspacing. And everyone hates the annoying necessity of these attributes in the CSS era. Well, developers, who has looked after what's up now about this issue, have learned that fortunately the cellpadding attribute is safely substitutable with the padding value of the table cells.

But what about cellspacing?

The differences between the GPL, LGPL and the BSD (22/08/2011

There are a lot of different open source licences out there, and it can sometimes be a bit confusing if you're not intimate with the details of each one. So here's a quick roundup of three of the most popular licenses and the difference between them.

Just a quick disclaimer - I'm not a lawyer, so don't depend on my explanations on the licences here. All the usual disclaimers apply.

Trang: 1 2 3 ››